Wspomagamy administrowanie nieruchomości zapewniając kompleksowe wsparcie techniczne obiektu. Szeroki wachlarz usług zaspokoi wysokie wymagania klientów, obejmując opieką techniczną całokształt budynku. Wykwalifikowany zespół wykona zadania szybko i solidnie zgodnie z normami obowiązującymi w zakresie obsługi technicznej.

   Współpracujemy z klientami z wielu branż o różnorodnym zakresie działania. Zapewniamy wsparcie techniczne m. in. dla największego Banku w Polsce. Posiadamy doświadczenie w pracy w obiektach  o wysokim rygorze bezpieczeństwa i tajności.

Proponujemy współpracę w dwóch zakresach:

 • doraźna, prewencyjna obsługa techniczna – wykonanie podstawowych czynności wynikających  z codziennej eksploatacji pomieszczeń m. in.:
  • naprawy elektryczno-energetyczne wymiana źródeł światła – żarówki, świetlówki, ledy
  • naprawy sanitarne – wymiana i obsługa armatury wodnej, wyposażenia
  • naprawy budowlane, stolarskie, szklarskie, ślusarskie,
  • prace wykończeniowe,
  •  naprawa wyposażenia meblowego ( zamki, okucia, zawiasy, itp. )
 • właściwa obsługa techniczna -  objęcie stałym nadzorem wszystkich procesów technicznych  podejmując działania mające na celu:
  • nadzorowanie i monitoring sprzętu technicznego
  • prowadzenie książek i paszportów urządzeń
  • prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego
  • nadzorowanie i monitoring sprzętu technicznego
  • współpraca z firmami powykonawczymi
  • wykonywanie okresowych przeglądów sprzętu p.poż.
  • bieżące wykonywanie czynności naprawczych z zakresu prac sanitarnych, stolarskich, ślusarskich, wykończeniowych, itp.

  

 

 ul. Stachiewicza 35/122
31-328 Kraków


e-mail: brecco@brecco.pl
tel. 505-91-32-32
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


© 2014 brecco.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
AviCMS system | realizacja: avigraf.pl